Вести

Одржана седница Скупштине Града Пожаревца

Скупштина Града Пожаревца од данас поново заседа у згради Начелства, након скоро две године услед пандемије вируса Ковид 19, због чега су седнице одржаване у великој сали Центра за културу.

На данашњој седници одборници су избарали Татјану Чинч за вд директорку Апотекарске установе, док је њен претходник Небојша Јорговановић поднео оставку јер у наредним месецима стиче услов за одлазак у пензију. За вд Спортског центра поново је постављен Томица Стојановић.

Одборници су разматрали и усвојили и финансијске извештаје о раду установа чији је оснивач Град Пожаревац као и извештај о раду Градске управе и Градског јавног правобранилаштва за 2021.годину.

Изгласан је локални акциони план за родну равноправност за период 2022-2024. годину и Локални акциони план за запошљавање Града Пожаревца за 2022.годину. ЛАП – ом за запошљавање предвиђене су мере подршке за извођење јавних радова, као и субвенција од 375.000 динара за самозапошљавање.